فروش ماهی- فروش آنلاین ماهی
فروشگاه آنلاین ماهی - فروشگاه آنلاین ماهی و میگو
فروش میگو - فروش آنلاین میگو

فروش آنلاین ماهی در تهران فروش آنلاین ماهیو فروش آنلاین ماهی تازهو فروش میگو تازهمی توانید تنوع زیادی از ماهی ، میگو و سایر محصولات تازه دریایی را پیش رو داشته و انتخاب نمایید

فروش آنلاین ماهی تازه در تهران ماهی آنلاین و خرید ماهی تازه و فروش ماهی و خرید میگو تازه در تمام فصول سال و بصورت شبانه روزی . آنلاین ماهی با برخورداری از کادری قوی و با تجربه چندین ساله در امور شیلات و باارائه خدمات فروش آنلاین ماهی، فروش میگو تازه، فروش ماهی و فروش ماهی تازه می پردازد.

در پایین برخی از خدمات آنلاین ماهی پرداخته شده است.

فروش ماهی

فروش ماهی در تهران از جمله خدمات آنلاین ماهی در به صورت فروشگاه اینترنتی ماهی است. برای فروش ماهی در تهران ، شما ابتدا ماهی تازه مورد نظر خود را بر اساس تصاویر موجود در سایت انتخاب نمایید سپس جهت خرید آنلانی ماهی و میگو کافی است با شماره های موجود در سایت تماس حاصل فرمایید.

فروشگاه آنلاین ماهی

فروشگاه آنلاین ماهی در کشور یکی از مهمترین خدمات آنلاین ماهی است. برای فروشگاه آنلاین ماهی کافی است شما ابتدا محصول مورد نظر خود را بر اساس تصاویر موجود در سایت انتخاب نمایید سپس جهت خرید آنلاین ماهی و میگو کافی است با شماره های موجود در سایت تماس حاصل فرمایید.

فروش آنلاین میگو

فروش آنلاین میگو از مهمترین خدمات ما به حسابمیاید. برای فروش آنلاین میگو کافی است شما ابتدا میگومورد نظر خود را بر اساس تصاویر موجود در سایت، قسمت آنلاین میگو انتخاب نمایید سپس جهت خرید میگوی تازه خود کافی است با شماره های موجود در سایت و یا از پرداخت آنلاین خرید کنید

فروش میگو

یکی دیگر از خدمات ما در گروه آنلاین ماهی فروش میگو است. خانه داران ، رستوران دار ها و خریداران عزیز جهت فروش میگو کافی است از طریق سایت ما و قسمت فروش میگوی تازه، میگوی مورد نظر خود را ابتدا انتخاب نمایند و سپس با شماره های موجود در سایت و یا از طریق فرم زیر درخواست خود را جهت خرید برای ما ارسال نمایید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.یا از طریق درگاه بانکی خرید آنلاین داشته باشید.


قباد
تخفیف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

قباد

هر کیلو گرم 128,500 تومان

هر کیلو گرم 109,250 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

 باراکودا ( چنگو )
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

باراکودا ( چنگو )

هر کیلوگرم 87,750 تومان

هر کیلوگرم 78,970 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

ماهی حلوا سفید آنلاین ماهی

ماهی حلوا سفید

هر کیلوگرم 255,000 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

شیر بندر ( سارم )
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

شیر بندر ( سارم )

هر کیلوگرم 81,500 تومان

هر کیلوگرم 69,275 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

طوطی ماهی
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

طوطی ماهی

هر کیلوگرم 102,000 تومان

هر کیلوگرم 91,800 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

تن tuna fish
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

تن tuna fish

هر کیلوگرم 75,250 تومان

هر کیلوگرم 63,950 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

حلوا سیاه
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

حلوا سیاه

هر کیلوگرم 125,500 تومان

هر کیلوگرم 106,600 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

راشگو
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

راشگو

هر کیلوگرم 194,000 تومان

هر کیلوگرم 164,900 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

سرخو
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

سرخو

هر کیلوگرم 144,000 تومان

هر کیلوگرم 122,400 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

سنگسر
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

سنگسر

هر کیلوگرم 119,000 تومان

هر کیلوگرم 101,500 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

سی بریم (  شانک )
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

سی بریم ( شانک )

هر کیلوگرم 112,750 تومان

هر کیلوگرم 95,800 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

شوریده
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

شوریده

هر کیلوگرم 144,000 تومان

هر کیلوگرم 122,400 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

شیر
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

شیر

هر کیلوگرم 175,250 تومان

هر کیلوگرم 148,900 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

هامور
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

هامور

هر کیلوگرم 137,500 تومان

هر کیلوگرم 116,700 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

سکن آنلاین ماهی

سکن

هر کیلوگرم 104,300 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)

صبیتی
تخفبف ویژه برنامه میدون
آنلاین ماهی

صبیتی

هر کیلوگرم 125,500 تومان

هر کیلوگرم 106,500 تومان

تومان

شکم خالی و پاک شده( بدون ضایعات)