فیش برگر آنلاین ماهی

فیش برگر

هر بسته 158,000 تومان

تومان

تجربه ای متفاوت ، جدید و خوشمزه

فیش برگر  اسپایسی آنلاین ماهی

فیش برگر اسپایسی

هر بسته 172,000 تومان

تومان

تجربه ای متفاوت ، جدید و خوشمزه

فیله ماهی باراکودا طعم دار ویژه آنلاین ماهی

فیله ماهی باراکودا طعم دار ویژه

هر بسته 260,000 تومان

تومان

فیله خالص و کاملا بدون تیغ

فیله ماهی سارم طعم دار ویژه آنلاین ماهی

فیله ماهی سارم طعم دار ویژه

هر بسته 195,000 تومان

تومان

فیله خالص و کاملا بدون تیغ

فیله ماهی قزل سالمون ویژه آنلاین ماهی

فیله ماهی قزل سالمون ویژه

هر بسته 188,000 تومان

تومان

فیله خالص و کاملا بدون تیغ

فیله قزل سالمون طعم دار ویژه آنلاین ماهی

فیله قزل سالمون طعم دار ویژه

هر بسته 202,500 تومان

تومان

فیله خالص و کاملا بدون تیغ

فیله ماهی کپور طعم دار ویژه آنلاین ماهی

فیله ماهی کپور طعم دار ویژه

هر بسته 345,000 تومان

تومان

فیله خالص و کاملا بدون تیغ

فیله ماهی سفید پرورشی طعم دار آنلاین ماهی

فیله ماهی سفید پرورشی طعم دار

هر بسته 365,000 تومان

تومان

فیله خالص و کاملا بدون تیغ

ماهی کباب چوبی ساده آنلاین ماهی

ماهی کباب چوبی ساده

هر بسته 142,000 تومان

تومان

یه کباب ماهی بسیار خوشمزه و فوری

ماهی کباب چوبی طعم دار آنلاین ماهی

ماهی کباب چوبی طعم دار

هر بسته 161,500 تومان

تومان

یه کباب ماهی بسیار خوشمزه و فوری