ماهی کباب چوبی ساده آنلاین ماهی

ماهی کباب چوبی ساده

هر بسته 124,000 تومان

تومان

یه کباب ماهی بسیار خوشمزه و فوری

ماهی کباب چوبی طعم دار آنلاین ماهی

ماهی کباب چوبی طعم دار

هر بسته 146,000 تومان

تومان

یه کباب ماهی بسیار خوشمزه و فوری